Оффис зочид буудлын барилга

Оффис зочид буудлын барилга
Оффис зочид буудлын барилга
Оффис зочид буудлын барилга
Оффис зочид буудлын барилга
Оффис зочид буудлын барилга
Оффис зочид буудлын барилга

Сэрүүлэг Констракшн ХХК-ий захиалгаар хийгдсэн 23 давхар оффис зочид буудлын барилгын загвар зураг