Үйлчилгээний барилга

Үйлчилгээний барилга
Үйлчилгээний барилга
Үйлчилгээний барилга

Захиалагч "Хотол Даян ХХК" 4 давхар үйлчилгээний барилга, Хөвсгөл аймаг